overlay-image

Přenášíme abstraktní svět do reality

Produkt a jeho životní cyklus

V aditivní výrobě jsme se naučili důležitost vývojového cyklu produktu. Jsme tu proto, abychom provedli Vaše produkty vývojovým cyklem až k finální podobě.

3D
digitalizace

 1. 3D optická digitalizace
 2. Laserová digitalizace
 3. Reverse engineering
 4. CT - výpočetní tomografie
3D optická digitalizace

Vysoce přesná metoda pro 3D digitalizaci a následnou analýzu rozměrové přesnosti a tolerancí výrobků a sestav. Moderní optické metody měření rozměrů se uplatňují jak v průběhu vývoje, tak i v sériovém měření ve výrobě.

Metody je možné využít jednorázově, ale i opakovatelně se stejným měřícím postupem. Výhodou je kvalitní reporting a možnost sériových měření.

Pro 3D optickou digitalizaci využíváme skener ATOS 5 předního německého výrobce GOM/ZEISS.

Základní informace:

 • Počet bodů zaznamenaných v rámci jednoho snímání: 12 000 000
 • Vzdálenost zaznamenaných bodů dle měřícího objemu od 0,048 do 0,236 mm
 • Maximální chyba měření vzdálenosti dle měřícího objemu od 0,003 do 0,048 mm
 • Maximální chyba měření vzdálenosti dvou koulí dle měřícího objemu od 0,003 do 0,016 mm

3D optická digitalizace

Vysoce přesná metoda pro 3D digitalizaci a následnou analýzu rozměrové přesnosti a tolerancí výrobků a sestav. Moderní optické metody měření rozměrů se uplatňují jak v průběhu vývoje, tak i v sériovém měření ve výrobě.

Metody je možné využít jednorázově, ale i opakovatelně se stejným měřícím postupem. Výhodou je kvalitní reporting a možnost sériových měření.

Pro 3D optickou digitalizaci využíváme skener ATOS 5 předního německého výrobce GOM/ZEISS.

Základní informace:

 • Počet bodů zaznamenaných v rámci jednoho snímání: 12 000 000
 • Vzdálenost zaznamenaných bodů dle měřícího objemu od 0,048 do 0,236 mm
 • Maximální chyba měření vzdálenosti dle měřícího objemu od 0,003 do 0,048 mm
 • Maximální chyba měření vzdálenosti dvou koulí dle měřícího objemu od 0,003 do 0,016 mm

Laserová digitalizace

Vhodná metoda pro 3D digitalizaci a následnou analýzu polotovarů, prototypových a designových dílů, vývojových variant a těžko dostupných míst. 3D laserová digitalizace je také vhodná při vývoji aplikací spojených s lidským tělem. Skener je schopen digitalizovat i nestatické objekty.

Výhodou je univerzálnost, schopnost skenovat i lesklé nebo naopak černé povrchy. Další nespornou výhodou je také kompaktnost skenovacího zařízení.

Pro 3D laserovou digitalizaci využíváme skener HandyScan předního výrobce Creaform.

Základní informace:

 • Vzorkovací frekvence – 205 000 snímků/s
 • Vzdálenost zaznamenaných bodů – až 0,1 mm
 • Maximální chyba měření – 0,06 mm

Reverse engineering

Metoda, jak z reálného dílu získat 3D data. Ta se dají využít pro opravy, replikaci nebo jako podklad pro inovaci.

S využitím nedestruktivních digitalizačních metod a pokročilých SW nástrojů jsme schopni vytvářet digitální data z reálných objektů od velikosti několika milimetrů až po velikosti několika metrů.

Výstupem nemusí být jen samotný digitální 3D model ve formátech vhodných pro inženýrské CAD systémy, ale také výkresová dokumentace.
Mezi typické využítí patří:

 • Rekonstrukce dílů
 • Získání podkladů pro inovaci
 • Znovuzavedení výrobku do výrobního portfolia
 • Řešení subdodavatelských problémů
 • Úprava designu a ergonomie

CT - výpočetní tomografie

Výpočetní tomografie se uplatňuje všude tam, kde je třeba analyzovat vnitřní strukturu materiálu, výrobní nebo provozní vady, kolize dílů v nerozebíratelných sestavách, ale také v rámci vývoje produktu.

Ve spojení s 3D optickou digitalizací se tato nedestruktivní metoda uplatňuje v oblasti reverzního inženýrství. Samozřejmostí je jak vizualizace problému, tak kvalitní reporting.

Průmyslová tomografie je součástí pokročilých nedestruktivních metod v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Lze analyzovat díly od několika desetin milimetrů až po desítky centimetrů

 • Defektoskopie v rámci celého vývojového cyklu
 • Analýza vnitřní struktury materiálů
 • Kontrola rozměrů a geometrických tolerancí
 • Optimalizace kovového 3D tisku
 • Testování dílů v provozních podmínkách (teplota, tlak)

Mechanické
testování

 1. Zkoušky tahem
 2. Zkoušky tříbodovým ohybem
 3. Zkoušky v tlaku
Zkoušky tahem

Zkoušky tahem patří mezi základní testy mechanických vlastností materiálů. Poskytují základní inženýrské informace pro dimenzování dílů nebo pro výpočtové metody (metoda konečných prvků).

Touto zkouškou jsme schopni např. změřit:

 • mez kluzu
 • mez pevnosti
 • tažnost
 • modul pružnosti v tahu

 

Tyto zkoušky provádíme na univerzálním testovacím stroji pro měření mechanických vlastností kovových i plastových materiálů. Maximální trhací síla je 300kN.

 

Zkoušky tahem

Zkoušky tahem patří mezi základní testy mechanických vlastností materiálů. Poskytují základní inženýrské informace pro dimenzování dílů nebo pro výpočtové metody (metoda konečných prvků).

Touto zkouškou jsme schopni např. změřit:

 • mez kluzu
 • mez pevnosti
 • tažnost
 • modul pružnosti v tahu

 

Tyto zkoušky provádíme na univerzálním testovacím stroji pro měření mechanických vlastností kovových i plastových materiálů. Maximální trhací síla je 300kN.

 

Zkoušky tříbodovým ohybem

Tříbodový ohybový test se provádí s cílem zjištění chování materiálu pro díly namáhané dominantně vnějším silovým působením způsobujícím ohyb.
Nevýhodou metody může být citlivost na geometrii vzorku, zatížení a rychlost deformace.

Touto zkouškou jsme schopni např. změřit:

 • ohybové napětí
 • deformace
 • modul pružnosti v ohybu

 

Tyto zkoušky provádíme na univerzálním testovacím stroji pro měření mechanických vlastností kovových i plastových materiálů. Maximální trhací síla je 300kN.

Zkoušky v tlaku

Zkoušky tlakem lze mimo jiné využít i v oblasti aditivní výroby. Typicky se jedná o testy mikroprutových struktur nebo periodických minimálních ploch. Poskytují základní inženýrské informace pro dimenzování dílů nebo pro výpočtové metody (metoda konečných prvků). Tyto zkoušky je výhodné využít u materiálů s rozdílnými mechanickými vlastnostmi v tahu a tlaku.

Touto zkouškou jsme schopni např. změřit:

 • celková deformace
 • mez pevnosti
 • modul pružnosti v tlaku

 

Tyto zkoušky provádíme na univerzálním testovacím stroji pro měření mechanických vlastností kovových i plastových materiálů. Maximální trhací síla je 300kN.

Digitální optická
mikroskopie

 1. Analýzy vnitřních vad materiálu
 2. 3D mapování povrchu
 3. Měření drsnosti povrchu
Analýzy vnitřních vad materiálu

Digitální optickou mikroskopii využíváme v oblasti vnitřních vad materiálů. Součástí laboratorního workflow je metalografická linka, obsahující pilu, lis a metalografickou brusku s možností leštění.

Díky tomuto vybavení jsme schopni analyzovat:

 • výrobní a technologické vady
 • popis a měření vad
 • statistické vyhodnocení porozity
 • analýzu makrostruktury

Analýzy vnitřních vad materiálu

Digitální optickou mikroskopii využíváme v oblasti vnitřních vad materiálů. Součástí laboratorního workflow je metalografická linka, obsahující pilu, lis a metalografickou brusku s možností leštění.

Díky tomuto vybavení jsme schopni analyzovat:

 • výrobní a technologické vady
 • popis a měření vad
 • statistické vyhodnocení porozity
 • analýzu makrostruktury

3D mapování povrchu

3D mapování povrchu slouží k analýze povrchových defektů, nerovností a analýze profilů. Uplatnění nachází jak ve strojírenství, tak v oblasti elektrotechniky.

Je možné možné analyzovat:

 • výrobní nedostatky (otřep, špatně sražené hrany, otisky nástrojů, apod.)
 • povrchovou strukturu
 • pozici součástek po smontování
 • mapování povrchových textur

 

Měření drsnosti povrchu

Realizujeme bezkontaktní měření drsnosti povrchu na základě optických metod. Měření je možné realizovat na ruzných typech ploch.

Můžeme měřit:

 • Ra (střední aritmetická úchylka profilu)
 • Rz (maximální výška profilu)
 • Parametry drsnosti plochy, Sa, Sz
 • Další parametry povrchu Rp, Rc, Rt, Rq, Rsk, Rku, RSm, Rdq

 

Tepelné zpracování
dílů pro AM

 1. Tepelné zpracování v inertní atmosféře
Tepelné zpracování v inertní atmosféře

Soustředíme se na tepelné zpracování aditivně vyráběných kovových dílů ze slitin hliníku, nerezových a vysokopevnostních ocelí. Realizujeme procesy žíhání po aditivní výrobě a také následné tepelné zpracování.

Můžeme nabídnout tyto způsoby tepleného zpracování:

 • Vysokoteplotní zpracování v inertní atmosféře – je vhodné pro aditivně zpracovávané kovové slitiny
 • Nízkoteplotní zpracování do 700°C na vzduchu nebo v argonu – využitelné pro neželezné kovy a pro proces stárnutí materiálu
 • Tepelné zpracování pro výroby z aditivní výroby do velikosti 400mm x 400mm x 400mm
 • Plně programovatelný proces tepelného zpracování – možnost vytváření vlastního programu tepelného zpracování, časování jednotlivých kroků

Tepelné zpracování v inertní atmosféře

Soustředíme se na tepelné zpracování aditivně vyráběných kovových dílů ze slitin hliníku, nerezových a vysokopevnostních ocelí. Realizujeme procesy žíhání po aditivní výrobě a také následné tepelné zpracování.

Můžeme nabídnout tyto způsoby tepleného zpracování:

 • Vysokoteplotní zpracování v inertní atmosféře – je vhodné pro aditivně zpracovávané kovové slitiny
 • Nízkoteplotní zpracování do 700°C na vzduchu nebo v argonu – využitelné pro neželezné kovy a pro proces stárnutí materiálu
 • Tepelné zpracování pro výroby z aditivní výroby do velikosti 400mm x 400mm x 400mm
 • Plně programovatelný proces tepelného zpracování – možnost vytváření vlastního programu tepelného zpracování, časování jednotlivých kroků

Smluvní výzkum

Počáteční nápad je zcela klíčový. Samotnou realizaci však velmi často provází celá série problémů. Z tohoto důvodu je zde náš výzkumný tým, který Vás provede celým životním cyklem produktu.

doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

CTO Více informací
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. CTO

Doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. v současnosti působí jako technický ředitel skupiny ONE3D. Zabývá se oblastí využití 3D digitálních dat v celém životním cyklu výrobku, což pokrývá CAD, 3D digitalizaci, kontrolu kvality a rapid prototyping. Od roku 2014 se specializuje na VaV v oblasti 3D tisku kovových materiálů. Je autorem impaktovaných a konferenčních článků zabývajících se problematikou 3D digitalizace a rapid prototypingu. Byl řešitelem a spoluřešitelem několika MPO a TAČR projektů a dvou projektů ESA.

LinkedIn profil
Ing. Radek Vrána, Ph.D. Ing. Radek Vrána, Ph.D.

Ing. Radek Vrána, Ph.D.

Head of R&D team Více informací
Ing. Radek Vrána, Ph.D. Head of R&D team

Ing. Radek Vrána, Ph.D. v součastnosti působí ve ONE3D na pozici Head of RnD. Od roku 2014 se specializuje na výzkum a vývoj v oblasti 3D tisku kovových materiálů, v roce 2018 získal titul doktor na VUT v Brně. Je autorem několika impaktovaných a konferenčních článků zabývajících se problematikou kovového 3D tisku, konkrétně strukturovaných materiálů se speciální architekturou. Za své aktivity v oblasti vědy byl oceněný cenami děkana i rektora VUT. Aktuálně je řešitelem několika projektů TAČR a MPO Aplikace. V minulosti se podílel na řešení dvou projektů ESA (European Space Agency).

LinkedIn profil
Ing. Matúš Schäffer Ing. Matúš Schäffer

Ing. Matúš Schäffer

R&D Project Leader Více informací
Ing. Matúš Schäffer R&D Project Leader

Ing. Matúš Schäffer v současnosti působí na pozici R&D Specialist ve společnosti ONE3D. Od roku 2018 se zabývá výzkumem kovových LPBF technologií. V roce 2020 získal titul inženýr v oboru konstrukční inženýrství za práci v oblasti multimateriálové aditivní výroby z kovů a následného tepelného zpracování. Jeho hlavními specializacemi jsou vlastnosti materiálů, tepelné zpracování a vývoj procesních parametrů. Aktuálně řeší nebo se podílel na řešení projektů MŠMT, TAČR a MPO.

LinkedIn profil
Ing. Tomáš Klempa Ing. Tomáš Klempa

Ing. Tomáš Klempa

Researcher Více informací
Ing. Tomáš Klempa Researcher

Ing. Tomáš Klempa v současnosti působí ve ONE3D na pozici Additive Manufacturing Designer. Od roku 2015 se zabývá konstrukčním návrhem strojních součástí. Od roku 2017 se zaměřuje na návrh součástí pro výrobu aditivními technologiemi, především s využitím topologické optimalizace, generativního designu a lattice structures. Další specializací je 3D optická digitalizace, rozměrová a geometrická analýza a reverzní inženýrství.

LinkedIn profil
Marek Spurný Marek Spurný

Marek Spurný

Laboratory Specialist Více informací
Marek Spurný Laboratory Specialist

Marek Spurný v současnosti působí na pozici Laboratory Assistant ve společnosti ONE3D. Od roku 2019 se zabývá testováním materiálů, optickou digitalizací a kontrolou kvality. Jeho hlavními specializacemi jsou mechanické testy kovů a plastů, metalografické výbrusy, digitální optická mikroskopie, 3D optická digitalizace a následná inspekce rozměrové a tvarové přesnosti dílů.

LinkedIn profil
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

External Researcher Více informací
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. External Researcher

Prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D., strojní inženýr, vědecký pracovník, od roku 2013 řádný profesor na Vysokém učení technickém v Brně (VUT). Jeho hlavními oblastmi výzkumu jsou spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu (LIBS) a rentgenová počítačová tomografie (CT). V rámci CEITEC (Středoevropský technologický institut VUT) vede výzkumnou skupinu Pokročilé přístroje a metody pro charakterizaci materiálů. Během své kariéry klade značný důraz nejen na základní výzkum, ale také na efektivní a aktivní spolupráci s průmyslem.

LinkedIn profil
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.

CTO Více informací
Ing. Radek Vrána, Ph.D.

Ing. Radek Vrána, Ph.D.

Head of R&D team Více informací
Ing. Matúš Schäffer

Ing. Matúš Schäffer

R&D Project Leader Více informací
Ing. Tomáš Klempa

Ing. Tomáš Klempa

Researcher Více informací
Marek Spurný

Marek Spurný

Laboratory Specialist Více informací
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

External Researcher Více informací

Výzkum je náš denní chleba

Kontaktujte nás!
200+ aktivních zákazníků
13 laboratorních technologií
7 realizovaných smluvních výzkumů

Co o nás říkají naši zákazníci

„Při optické digitalizaci se vždy spoléhám na lidi z ONE3D.lab"

Petr Novague, Designer

„Je skvělé vidět, jak se moje představa začala postupně formovat a zhmotňovat. Kluci z ONE3D Labu jsou lidé na svém místě, a co je pro mě důležité, jsou to i srdcaři. Spolupráce s nimi mě fakt baví a můžu se na ně spolehnout.“

Ondřej Bank, Founder
Translate »